Trapper opp den nasjonale dugnaden

Foto: Thor Olav Sørensen

Den nasjonale dugnader fortsetter.

Artikkelen er oppdatert 28. april 2020.

Notodden Turlag avlyser/utsetter alle aktiviteter på ubestemt tid, Tursenteret er stengt og Himingsjå turisthytte er stengt ut uke 20, til og med 17. mai 2020. Hvilket tilbud vi kan gi i forhold til bruk av Himingsjå etter 17. mai vil vi informere om i løpet av uke 20. Vi vil til enhver tid holde nettsiden til Himingsjå, i tillegg til hyttesiden på UT.no oppdatert med nyeste info.

Vi ber alle nå være solidariske og la være å oppsøke Himingså i denne perioden. Den er der kun om det skulle oppstå nødssituasjoner.

Utforsk nærmiljøet

Nå er det tid for å legge langturen litt til side og heller utforske de flotte nærturområdene som finnes i Notodden og Hjartdal. Blant annet for å ikke pålegge redningstjenesten ytterligere belastning.

Nå er det tid for å ta friluftslivet inn i hverdagen, mellom hjemmekontor og hjemmeskole. Det er mange flotte nærturområder i Notodden og Hjartdal.

Nå er vi ekstra heldige som bor i et land som Norge. Vi har naturen rundt oss, og den er døgnåpen. Vi oppfordrer alle som er i stand til det å ta turen ut. Naturen roer ned kropp og hode, og forebygger brakkesjuke. Noe de aller fleste har godt av nå.

Foto: Thor Olav Sørensen

Digitale muligheter

Mange av turmålene har turpostkassser en kan skrive seg inn i via appen DNT SjekkUT. Notodden Turlag ber nå alle om å vente med å skrive seg inn i bøkene, grunnet smittefare. Vi anbefaler heller å laste ned den digitale turkassa "DNT SjekkUT". Der kan man sjekke inn på turmål digitalt, skrive seg i gjesteboka- og til og med ta gøyale bilder, hele døgnet, og appen er gratis for alle - medlem eller ei.

SjekkUT kan også benyttes til å få inspirasjon og finne turer i nærområdet. En kan enten finne postene nærmest der man befinner seg ved åpne kartet i appen, eller finne en av listene som f.eks. "Turkasser i Notodden og Hjartdal", "Toppturer i Notodden og Hjartdal" osv.

UT.no er et annet digitalt verktøy som kan være fint å benytte nå. Der kan man både finne turtips og planlegge nærturene. UT.no finnes både som nettside og som app og er et fint verktøy både i planleggingsfasen og ute på tur.

Bli med å opprettholde DNTs tilbud

Som frivillig organisasjon er det krevende tider for oss nå. Dersom du har meldt deg på en tur som er avlyst, og har mulighet til det, vil det bety mye for vårt fremtidige tilbud om du lar være å be om refusjon. Alt DNT tjener går inn i potten med å opprettholde det unike hytte-, rute- og aktivitetstilbudet over hele landet. Vi ber også om tålmodighet på besvarelse av hevendelser, vi har stor pågang og trenger litt mer tid enn normalt, men du skal få svar!