Vi var på storsamling på Lifjell

Ottar Kaasa snakket om hytteprosjektet til Notodden Turlag.
Ottar Kaasa snakket om hytteprosjektet til Notodden Turlag. Foto: Thor Olav Sørensen

Notodden Turlag stilte opp på Telemark Turistforening sin storsamling på Solstua på Lifjell

Lørdag. 12. mars reiste Ottar Kaasa, Tor Ingebretsen og Thor Olav Sørensen til Solstua på Lifjell for å representere Notodden Turlag på årsmøtet og storsamlingen til Telemark Turistforening.

Her deltok vi bl.a. på et foredrag med Bjørn «Nalle» Tordson, som er forsker i friluftsliv og tidligere ansatt ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag ved Høgskolen i Telemark. Han fortale blant annet om hva friluftsliv gjør med oss; Hvilke verdier friluftslivet kan realisere og hvilken betydning det har med hensyn til menneskelig utvikling, modning, kunnskap og innsikt.

Vi fikk også høre suksesshistorier fra Telemark, hvor blant annet vår egen Ottar Kaasa hadde et flott innlegg om Notodden Turlag og suksessen rundt hytteprosjektet vårt.

Steinar Skilhagen fra Bamble Turlag fortalte om deres vellykkede bro-prosjekt.
Steinar Skilhagen fra Bamble Turlag fortalte om deres vellykkede bro-prosjekt. Foto: Thor Olav Sørensen

Det ble også fortalt om og diskutert hva lokallagene lykkes med og ikke og det ble det utvekslet mange like og ulike erfaringer.

Tusen takk til Telemark Turistforening, foredragsholdere og deltakere for et interessant, engasjerende og positivt møte!     

Litt dans, tøy og bøy mellom foredragene ble satt pris på.
Litt dans, tøy og bøy mellom foredragene ble satt pris på. Foto: Thor Olav Sørensen