Treårig avtale med Notodden kommune er signert

Styreleder Ottar Kaasa og Svein Aannestad signerte partnerskapsavtalen mellom Notodden kommune og Notodden Turlag, med Thor Olav Sørensen og Signe Hordvei som vitner.
Styreleder Ottar Kaasa og Svein Aannestad signerte partnerskapsavtalen mellom Notodden kommune og Notodden Turlag, med Thor Olav Sørensen og Signe Hordvei som vitner. Foto: Mari Nymoen

Notodden kommune og Notodden turlag har inngått en treårig avtale med mål om å fremme god folkehelse

31. februar signerte styreleder i Notodden Turlag, Ottar Kaasa og rådmann Svein Aannestad, en historisk partnerskapsavtale mellom Notodden Turlag og Notodden kommune. Folkehelsekoordinator Signe Hordvei og leder i DNT ung Notodden Thor Olav Sørensen var tilstede som vitner.

Målet er å bedre folkehelsa i Notodden. Tanken bak avtalen er at vi får til mye mer ved et godt samarbeid enn hva vi får til hver for oss.

Vi i Notodden Turlag ser frem til et godt samarbeid med kommunen og er svært spente på hvilke nye og utvidede aktivitetstilbud dette kan føre til.

Foto: Mari Nymoen