Vellykket tur med historielaget

Foto: Roar Kråkenes

Vellykket og historierik tur i samarbeid med Notodden historielag

Turen starta ved fellesfjøset på Hustveit. Her fikk vi en orientering av Ragnhild Kaste Kaasa om den gamle fergetrafikken over Heddøla fra Buskøya til Lysthus. Ferga blei dradd med streng og trinser og omlag 50 meter var det over elva. Turen kostet 10 øre! Lars Moen var fergemann. Når bruene kom blei det slutt på fergetrafikken.

Her fikk vi også en orientering om de viktigste gårdene - Roe, og Hustveit med tilhørende husmannsplasser: Buskøya, Odden og Kasin. Roe vestre med plassene Øygarden, Moen og Kubbe-Kåsa.

Gamle bilder i stort format av de forskjellige plassene ble vist frem på alle stedene vi besøkte. Vi fikk fortalt at Heddøla hadde hatt et anna løp tidligere i en sving tilbake og forbi Hustveithølen som vi passerte før vi kom ned til dagens elveløp. Hustveithølen er kjent for å ha store gjedder.

Vi gikk oppover langs elva og stoppa ved Sandodden. Her fortalte Ragnhild om husmannen Hans Hansen som på tjue år - fra 1798 til 1818 økte verdien på eiendommen fra 12 til 131 riksdaler. Sandodden låg under Hitterdals prestegjeld. Tydeligvis hadde dei tilknyting til personer av det høgre sosiale lag når vi ser på fadrane som stilte barnedåp på denne tida. Hans Hansen som døde i 1818 var gift tre gonger, og siste dotter han fekk med siste kona; Thore var mor til O. H. Holta.

Oppe i åsen ble vi fortalt at der låg husmannsplasser i tre høgder -- Ned, Myljom- og Upp-Haugen. Ole Arvid fortalte om Gamle vestsidaveg som vi følgde etter at vi kryssa jordet nede mot elva. Denne vegen var i bruk til ut på 50- tallet og her på denne smale vegen som går temmelig rett på skrå oppover under den nye vegen, har det vore både hestevogner og biler og busstrafikk. Gårdene her er Grene, Tveiten og Jamtveit med 7 husmannsplasser: Runningen, Stykket, Klemkås, to Knutlia, Brattekås og Jørnskås. Vegen ender et stykke innenfor Glittenberggårdene, nær skiltene som viser 60 sone.

Vi gikk et stykke tilbake langs nyevegen og fant frem til begge inngangene til Glittenberggruva. Den blei nedlagt ca 1800 og hadde tyske bergveksmenn og dårlig betalte arbeidere fra lokalområdet. Arbeidet i gruva var hardt og dårlig betalt - og mange av arbeiderne fikk en tidlig død. Buforholda var også skrale med små og trekkfulle boliger for arbeiderne.

Vi fortsatte en ned til plassen Haugen under Hustveit og Ragnhild fortalte om plassen. Her leigde Erling Olsen Haugen og Gunhild Halvorsdtr plassen etter at dei gifte seg i Heddal 1938. Erling døde i 1964 og Gunhild i 1978. Huset stod til ca 1990, da det blei tatt ned og flytta til Tuddal der det vart satt opp igjen som hytte av slektninger. Lunsj var inntatt her i skuggen under trea ved murene etter Haugen. Svalt å ta ein rast her - det var tross alt 26 grader og vindstille.

Siste post på programmet var vannstandsmerket fra storflommen i 1927. Da nådde elva nesten opp til bruket Haugen (tidligere Ned- Haugen) som vart kjøpt av husmann Torgrim A: Haugen i 1914. Her er satt opp et skilt med informasjon, og i berget til høgre for skiltet er det rita inn et kryss og tallet 27. Utrulig hvor høyt Heddøla gikk den gangen. Mye høgre enn storflommen i 1987.

Vi fortsatte ned til elva og på vegne av Notodden Turlag takka jeg de to turlederne: Ragnhild og Ole Arvid for en interessant tur. Det er ikke alle forunt å krydre en tur med så mange historier og anekdoter, og flere av deltakerne supplerte også med sine kunnskaper. Notodden Turlag bør fortsette å samarbeide med andre foreninger som for eksempel Notodden historielag. Disse turene samler også relativt mange personer som ønsker noe mer enn å gå fra A til B.

Tekst og foto: Roar Kråkenes

Foto: Roar Kråkenes
Foto: Roar Kråkenes

Skrevet av Thor Olav Sørensen 3. september 2021