IT og markedsføring

Foto: Andreas Siljeholt Høidal

Gruppa som nå heter IT og Markedsføring har som oppgave å sørge for at Notodden Turlag og alle foreningens turtilbud og turgrupper er godt markedsført. Det gjelder blant annet på hjemmesiden, i sosiale medier, i lokalavisa Telen og på ulike trykksaker. Gruppa har  også ansvar for alt IT-relatert i foreningen, for eksempel Office 365, OneDrive og lignende.

Rolle Navn Telefon E-post
Leder IT og Markedsføring Thor Olav Sørensen 90599774 thor.olav.sorensen@dnt.no
Facebook og Instagram for Notodden Turlag og Barnas Turlag Notodden Roger Heimdal 90057176 roger.heimdal@dnt.no
Sherpa, Facebook og Instagram for Notodden Turlag og DNT ung voksen Fred-Ronny Johannessen fred.johannessen@dnt.no
Facebook for DNT ung voksen Kristine Dalevoll 95050239 kristine.dalevoll@dnt.no
Facebook for DNT ung voksen Andreas Siljeholt Høidal 46489746 andreas.høidal@dnt.no
Facebook og Instagram for Notodden Turlag Nina Sleperud 90105610 nina.sleperud@dnt.no
Facebook og Instagram for Notodden Turlag Ottar Kaasa 97122481 ottar.kaasa@dnt.no
Facebook og Instagram for Notodden Turlag Silje Brokke 93683833 silje.brokke@dnt.no
Instagram for Notodden Turlag Mia Bredine Endresen 41289288 mia.endresen@dnt.no