Kjentmannsmerkekomiteen

Foto: Marius Dalseg Sætre

Om Kjentmannskomiteen

Hovedmålet med Kjentmannsmerke-tilbudet er å få flest mulig ut i den flotte naturen vi har og bli kjent på steder som kanskje ellers ikke blir så mye besøkt.

2019

For perioden 2018-2019 har vi som tidligere 15 turmål. Disse er beskrevet i et eget klippehefte som ble klart klart i medio april 2018. For poengkrav og premiering, se heftet. Klippetengene ble utplassert våren 2018 og henger ute til medio oktober 2019. Innleveres senest 3 dager før turlagets høstmøte. Sendes til Notodden Turlag, Postboks 218, 3672 Notodden eller leveres ved turlagets kontor i Heddalsvegen. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk aktuelle kart og ha med kompass. Nytt av året er at turene er digitalisert, dvs at det er etablert sporingslogg for hver tur. Ved hjelp av appen DNT SjekkUt kan du få registrert turen etter hvert som du er der.

Rolle Navn Telefon E-post
Medlem Arne Bakka 97565141 arnejba@online.no
Medlem Tore Larsen 95796012 kirsten.eva.moen@nenett.no
Medlem Olav Stene