Løypekomiteen

Foto: Marius Dalseg Sætre

Om Løypekomiteen

Løypekomiteens oppgave er å vedlikeholde løypenettet i kommunene Notodden og Hjartdal. Turlaget har ansvar for i overkant av 300 km med løyper. De siste årene er det foretatt en betydelig opprustning av løypenettet, med rydding, merking, skilting, informasjon på kart-tavler, og bygging av bruer og klopper.

2019

Ettersom vi har rustet opp løypenettet til en høy standard, forplikter vi oss samtidig til å holde dette i orden. Løypemerking på stein og trær slites av vær og vind, og må friskes opp. Stier gjennom tett skog gror igjen og må ryddes. Mye tid og krefter går også til å rydde vindfall etter uvær. Det samme gjelder bruer og klopper, som kan bli tatt av flom. Løypekomiteen legger ned et betydelig antall dugnadstimer i løpet av et år. Dugnad er trivelig arbeid i lag med hyggelige mennesker. Nye og gamle stier på Lifjell blir spesielt prioritert i 2019. Meld dere gjerne til innsats!

Rolle Navn Telefon E-post
Leder Løypekomiteen Roar Kråkenes 45603911 roar.krakenes@usn.no
Medlem Torgeir Angard toangard@online.no
Medlem Stine Larsen
Medlem John Erik Johansson
Medlem Joachim Dubrefjord