Om oss

Notodden fra Eikeskar.
Notodden fra Eikeskar. Foto: Thor Olav Sørensen

Notodden Turlag ble stiftet i 1934. Vi er tilsluttet Den Norske Turistforening og har ansvar for kommunene Notodden og Hjartdal. Notodden Turlag har i dag over 900 medlemmer og opplever fortsatt økt medlemsvekst. Vi velger å tro at vår lokale aktivitet og tilbud er en stor del av årsaken til de gode tallene. 

Foreningen har som viktigste oppgave å legge til rette for at flest mulig skal kunne komme seg ut i naturen der målet er gode naturopplevelser og god helse. I foreningens lover står det:

"... arbeide for et enkelt og lite ressurskrevende friluftsliv... (og)... legge til rette for aktiviteter som gir økt trivsel i nærmiljøet og har helsefremmende gevinst."

Notodden Turlag holder høy dugnadsaktivitet. Våre dugnadsarbeidere legger ned flere årsverk ulønnet arbeid i kommunene Notodden og Hjartdal. Vi har flotte lokaler i Heddalsveien 34. Alle er velkomne en tur innom for en turprat!

Notodden Turlag er samfunnsengasjert og bidrar til å opprettholde sosiale møteplasser gjennom frivillig dugnadsarbeid. Dette er givende for den enkelte og et bidrag til det gode liv for andre. Som belønning kan alle få flotte naturopplevelser og ei bedre helse. Tilbudet vårt er verdens største treningsarena; stier i marka og på fjellet. Åpningstiden er 24 timer i døgnet og i tillegg gratis for alle!

2019

Snart vil Hjuksebø/Hjuksevelta bli integrert i Notodden kommune. For turlaget innebærer det at vi får ansvaret for et større område. Vi ønsker å etablere kontakt med aktive turgjengere, få merket nye stier og henge opp turkasser på utvalgte turmål. Videre har vi også et ønske om å etablere nærturer fra bygder, områder og boligfelt. Om dette skal la seg gjøre er vi avhengig av dugnadsarbeidere og positive grunneiere.

Vestfold og Telemark slår seg sammen til ett fylke 1. januar 2020. Det vil få følger for Notodden Turlag. Spørsmål reiser seg om vi skal foreta en omorganisering i året som kommer. Sammen er vi sterke, og skal Notodden Turlag gå inn i DNT Telemark for å styrke sin posisjon? Uansett må DNT organisasjonene i våre to fylker sørge for å gi Notodden Turlag en stemme i forhold til den nye fylkeskommunen. Her hjemme er det mange utfordringer å ta tak i.

Vi skal opprettholde aktivitetene og samtidig tenke nytt. Turlaget har tatt initiativ i forhold til arealplanarbeidet som foregår og vi har store arbeidsoppgaver på Lifjell.

Turlaget vil også ta et nytt skritt da vi vil bidra i integreringsarbeidet på Notodden.

Stikkordet for arbeidet vårt i årene som kommer er god merkevarebygging, et allsidig tilbud, lavterskel, god fysisk og psykisk helse, toleranse og integrering.

Vi håper du oppsøker og benytter deg av hytta vår, turene, arrangementene, stiene og alle turkassene våre i 2019.

Vi ønsker deg et godt turår!

Kontoret og åpningstider:

Du finner tursenteret vårt i Heddalsvegen 34, hvor vi holder åpent torsdager klokken 16.00-18.00.

Ta kontakt

E-post: notodden@dnt.no

Telefon 93683833 (Styreleder Silje Brokke)


Kontonummer for innbetalinger og Vipps-numre

Kontonummer for innbetalinger:

Brukskonto: 2699.44.13545

Vipps-numrene våre:

Tursenteret: 29897

Himingså: 131038

Komiteer og ansvarsgrupper, inkl. kontaktinfo: