Om Notodden Turlag

Notodden fra Eikeskar.
Notodden fra Eikeskar. Foto: Thor Olav Sørensen

Notodden Turlag ble stiftet i 1934. Vi er tilsluttet Den Norske Turistforening og har ansvar for kommunene Notodden og Hjartdal.

Notodden Turlag har i dag over 900 medlemmer og opplever fortsatt økt medlemsvekst. Vi velger å tro at vår lokale aktivitet og turtilbud er en stor del av årsaken til de gode tallene. Foreningen har som viktigste oppgave å legge til rette for at flest mulig skal kunne komme seg ut i naturen der målet er gode naturopplevelser og god helse. I foreningens lover står det:

”... arbeide for et enkelt og lite ressurskrevende friluftsliv... (og)... legge til rette for aktiviteter som gir økt trivsel i nærmiljøet og har helsefremmende gevinst.”

Notodden Turlag holder høy dugnadsaktivitet. Våre dugnadsarbeidere legger ned flere årsverk ulønnet arbeid i kommunene Notodden og Hjartdal. Vi har flotte lokaler i Heddalsvegen 34. Alle er velkomne en tur innom for en turprat! Notodden Turlag er samfunnsengasjert og bidrar til å opprettholde sosiale møteplasser gjennom frivillig dugnadsarbeid. Dette er givende for den enkelte og et bidrag til et godt liv for andre. Som belønning kan alle få flotte naturopplevelser og en bedre helse. Tilbudet vårt er verdens største treningsarena; stier i marka og på fjellet. Åpningstiden er 24 timer i døgnet og er i tillegg gratis for alle!

2020

Her i Norge er vi heldige og privilegerte som har uberørt natur rett utenfor dørstokken. Og her i Telemark og i områdene rundt Notodden vil jeg si at vi er ekstra heldige - ikke bare har vi mye natur rundt oss, men den er utrolig variert i tillegg. Vi har store innsjøer og elver som innbyr til padling, bading og fisking. Dype skoger som lar oss se dyr og fugler, plukke sopp og bær, og som med alle sine former og farger gir de magiske lekestundene for barna. Vi har fjell og vidder som gir oss den store frihetsfølelsen, utsikten og vidsynet både utover verden og innover i oss selv.

Det bor i oss mennesker en innebygd tilknytning til naturen, som gjør at de fl este av oss i en eller annen grad føler oss hjemme der. Å være ute hjelper oss til å huske hva som er viktig i livet, og hva vi i hverdagens stress ofte gjør viktigere enn det egentlig er. Ute i naturen føles hodet lettere, pusten dypere og samtalene enklere.

Naturen er en arena som gir mestringsfølelse på alle nivåer. Om det er å nå toppen av et fjell, klare å tenne et bål eller å mestre å overnatte ute, så gir dette gode følelser for alle, uansett alder eller ferdighetsnivå. Dette er viktige grunnsteiner for god psykisk helse, samtidig som vi også vet hvor godt turer i variert terreng er for den fysiske helsen vår. Å være ute i naturen er derfor et av de viktigste helsefremmende tiltak vi kan gjøre!

Vi i Notodden Turlag brenner for å tilrettelegge slik at fl est mulig får kjenne på disse gode følelsene og tilbringe tid i naturen. Det er bakgrunnen for de mange tusen dugnadstimene som blir lagt ned hvert år - på rydding og merking av stier, bæring av materialer og bygging av klopper, broer og rekkverk, arrangering av turer for alle nivåer, vedlikehold av turisthytta vår og mye annet. Jeg vil benytte anledningen til å sende en stor takk til alle våre frivillige som gjør alt dette mulig. Dere i løypekomiteen, i IT og markedsføring, i turkomiteen, i hyttestyret, dere i DNT ung voksen og våre to Barnas Turlag, dere i DNT integrerer, i DNT Senior, alle turlederne våre, alle i styret vårt, og alle dere andre som hjelper til ved dugnader og arrangementer. Tusen takk for innsatsen! Dere gjør vårt mål om å tilrettelegge naturen for alle, samtidig som vi tar vare på den for framtiden mulig.

Vi i Notodden Turlag håper vi har gitt dere et turtilbud for 2020 som gir dere lyst til å ta turen ut i våre fantastiske omgivelser med oss. Til nye steder og gamle kjenninger, med interessante temaer og godt selskap. Til dere som har slitt ut noen par fjellsko allerede, og til dere som aldri har eid noen. Til dere som kjenner stiene i området i blinde, og til dere som ikke vet hvor dere skal parkere engang. Til de helt unge og til de som nå bare er unge til sinns, og til alle imellom. Vi håper å se dere! For livet ER faktisk bedre ute :)

God tur!
Med varm hilsen
Silje Brokke
Styreleder Notodden Turlag

Tursenteret

Du finner tursenteret vårt i Heddalsvegen 34, hvor vi holder åpent torsdager klokken 16:00-18:00.

Kontakt oss

Kontakt oss via e-post

Kontakt oss via telefon

93683833 (styreleder Silje Brokke)

Kontonummer for innbetalinger + Vipps-numre

Kontonummer for innbetalinger:

Brukskonto: 2699.44.13545

Vipps-numrene våre:

Aktivitet og deltakeravgift: 29897

Tursenter og stands: 594658

Himingsjå turisthytte: 131038

Kontaktinfo til styret, grupper og komiteer: