Styret i Notodden Turlag

Foto: Marius Dalseg Sætre

Under ser du det formelle styret, valgt på årsmøtet 28. mai 2020.

Verv Navn Telefon E-post
Styreleder Silje Brokke 93683833 silje.brokke@dnt.no
Sekretær Nina Sleperud 90105610 nina.sleperud@dnt.no
Styremedlem Thor Olav Sørensen 90599774 thor.olav.sorensen@dnt.no
Styremedlem Aug Hegna Finnekåsa 45237220 aud.finnekasa@dnt.no
Kasserer Torstein Nordli 41336247 torstein.nordli@nenett.no
Varamedlem Fred-Ronny Johannessen 95444532 fred.johannessen@dnt.no
Varamedlem Mari Beitnes 91736175 mari.beitnes@dnt.no

Personene listet opp under er gruppeledere som blir invitert på styremøtene. Disse personene har tale- og forslagsrett, men ingen stemmerett.

Verv Navn Telefon E-post
Leder Økonomikomiteen Marit Syftestad 99256039 marit.syftestad@dnt.no
Leder 1 Turkomiteen Trine Beate Evensen 97572685 trine.evensen@dnt.no
Leder 2 Turkomiteen Ragnar Løkka 94889276 ragnar.lokka@dnt.no
Leder Barnas Turlag Hjartdal Karianne Haugan Skårdal 95790597 karianne.skardal@dnt.no
Leder Løypekomiteen Roar Kråkenes 45603911 roar.krakenes@usn.no
Leder Hyttestyret Himingsjå Helene Gundersen 99703523 helene.gundersen@dnt.no
Leder DNT integrerer Sahra Hagi 90615252 sahra.hagi@dnt.no
Leder Barnas Turlag Notodden Roger Heimdal 90057176 roger.heimdal@dnt.no
Leder DNT ung voksen Notoddden Mia Bredine Endresen 41289288 mia.endresen@dnt.no