Styret

Foto: Marius Dalseg Sætre

Personene listet opp under er det formelle styret, valgt på årsmøtet 23. mars 2021.

Rolle Navn Telefon E-post
Styreleder Silje Brokke 93683833 silje.brokke@dnt.no
Sekretær Nina Sleperud 90105610 nina.sleperud@dnt.no
Styremedlem Thor Olav Sørensen 90599774 thor.olav.sorensen@dnt.no
Styremedlem Aud Hegna Finnekåsa 45237220 aud.finnekasa@dnt.no
Styremedlem Marit Syftestad 99256039 marit.syftestad@dnt.no
Varamedlem Fred-Ronny Johannessen 95444532 fred.johannessen@dnt.no
Varamedlem Mari Beitnes 91736175 mari.beitnes@dnt.no

Personene listet opp under er gruppeledere som blir invitert på styremøtene. Disse personene har tale- og forslagsrett, men ingen stemmerett.

Rolle Navn Telefon E-post
Leder Løypekomiteen Joacim Dubrefjord 92613451 joacim.dubrefjord@dnt.no
Leder Barnas Turlag Hjartdal Karianne Haugan Skårdal 95790597 karianne.skardal@dnt.no
Leder Turkomiteen Roar Kråkenes 45603911 roar.krakenes@dnt.no
Leder DNT integrerer Sahra Hagi 90615252 sahra.hagi@dnt.no
Leder DNT ung voksen Notoddden Mia Bredine Endresen 41289288 mia.endresen@dnt.no
Leder Rusleturen Arne Bakka 97565141 arnejba@online.no
Leder Barnas Turlag Notodden Øystein Ytterbø 48103888 oystein.ytterbo@dnt.no
Leder DNT ung junior Notodden Gertie Risvaag Aanjesen 91138151 gertie.risvaag.aanjesen@dnt.no