Til Topps

Foto: Sissel Mogård

Til Topps er årets sprekeste integreringsarrangement, der det flerkulturelle og frivillige Norge går sammen.  

Norges Røde Kors arrangerer Til Topps 3.-5. juni 2016, i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Den norske Turistforening (DNT). Alle som er interessert i integreringsarbeid i Norge er invitert til å bli med på tur i fjellet. Notodden Turlag er lokal arrangør i vårt område og vi arrangerer flere treningsturer hvor målet er at flest mulig skal få være med på en kulturhelg i Lom. Målet er å bestige Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell. Treningsturene blir annonsert utover våren i lokal presse og her på hjemmesidene våre.

Til Topps har 10-års jubileum  i 2016 og 9000 mennesker fra mange ulike nasjoner har tidligere vært med og besteget

Galdhøpiggen. Vi ønsker å bidra i integreringsarbeidet i Norge gjennom felles tur- og kulturopplevelser – og vi vil gjerne ha dere med på laget!

Til Topps bidrar til: 

  • Økt inkludering og forbedret folkehelse.
  • At det skapes varige lokale nettverk gjennom natur-, kultur- og relasjonsopplevelser.
  • At vennskap og kjennskap som etableres lever videre etter at turen er gjennomført.
  • Å gi positiv oppmerksomhet om  integreringsarbeidet.
  • Å bygge opp under folks vilje til å delta i det praktiske integrerings  arbeidet i sine nærmiljøer.
  • Å gi inspirasjon til å komme seg ut og bevege seg.
Til Topps v/Roar Kråkenes